Hoạt động Đảng - Đoàn thể

  • Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hùng Mỹ phát huy nội lực từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

  • Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hùng Mỹ phát huy nội lực từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

  • Nhờ công tác dân vận khéo đã làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở xã Hùng Mỹ.

  • Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trò chuyện với cử tri xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa).

  • Cử tri xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

  • Đoàn viên thanh niên xã Hùng Mỹ hỗ trợ thôn Đình bê tông hóa đường giao thông nông thôn

  • Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Ma Thị Phân, thôn Bảu, xã Hùng Mỹ.

  • Đảng viên Ma Thế Nho sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hùng Tiến, xã Hùng Mỹ nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

  • Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nông Văn Vũ.

  • Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh truy tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Ma Văn Mã, thôn Bảu xã Hùng Mỹ