Xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới

Nhà văn hóa thôn Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ (Chiên Hóa) trước đây đã xuống cấp và chật hẹp, mỗi khi tiến hành họp thôn hoặc tổ chức các hoạt động khác của thôn không đảm bảo.

Nhân dân thôn Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ đóng góp ngày công san nền xây dựng nhà văn hóa

    Nhân dân mong muốn có một “ngôi nhà chung” được xây trên đất của thôn nhưng kinh phí đầu tư lớn, việc xây dựng nhà văn hóa gặp khó khăn. Khi xã Hùng Mỹ triển khai kế hoạch xây dựng chương trình nông thôn mới, thôn Hùng Dũng được UBND tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 300 triệu đồng vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới cho việc xây mới nhà văn hóa. Chủ trương này đã đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Để việc triển khai xây dựng nhà văn hóa đảm bảo tiến độ, thôn Hùng Dũng đã tiến hành họp dân bàn kế hoạch xây dựng nhà văn hóa với diện tích 300m2 với 180 chỗ ngồi, dự trù kinh phí là 720 triệu đồng. Để đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phối hợp với thôn vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp kinh phí để xây dựng, mức đóng góp là 2.360.000đ/hộ; được chia thành 03 đợt. Ban công tác Mặt trận đã phân công các thành viên phụ trách vận động thu tại các nhóm dân cư, qua 05 ngày vận động đã thu được trên 100 triệu đồng/54 hộ. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận thôn Hùng Dũng đã tổ chức vận động nhân dân trong tham gia đóng góp 122 công thực hiện san lấp nền, để đơn vị thi công đã tiến hành khởi công xây dựng.

    Công trình nhà văn hóa thôn Hùng Dũng đang được thi công xây dựng, dự kiến tháng 6/2023 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của người dân, dựa vào sức dân để xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nguồn: Trang TTĐT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục