Liên hoan dân vũ huyện Chiêm Hoá mở rộng năm 2024

Liên hoan dân vũ Mở rộng huyện Chiêm hóa năm 2024 được tổ chức tai thôn Bó củng xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa bắt đầu từ 28/4/2024.
 

Tân Thanh

Tin cùng chuyên mục