Trao gần 100 triệu đồng xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội xã Hùng Mỹ

Chiều 8-7-2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chiêm Hoá đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho 2 hội viên CCB tại xã Hùng Mỹ (Chiêm Hoá).

Trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hội viên CCB xã Hùng Mỹ.

Hai hội viên CCB được hỗ trợ xây dựng nhà ở là ông Ma Văn Tuyên, thôn Đình và Ma Văn Liên, thôn Bảu, xã Hùng Mỹ. Cả 2 CCB đều thuộc hộ nghèo, có nhà ở dột nát. Trong đó, hội viên CCB Ma Văn Liên, thôn Bảu được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Hội CCB tỉnh; hội viên CCB Ma Văn Tuyên, thôn Đình được hỗ trợ trên 55 triệu đồng (gồm 35 triệu tiền mặt và vật liệu xây dựng) từ nguồn kinh phí do Hội CCB cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đóng góp. 

Đây là hoạt động thiết thực chăm sóc gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ hội viên nghèo, tạo động lực để các hội viên vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm.

Nguồn: Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục