LĐLĐ Chiêm Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà cho hộ nghèo

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chiêm Hóa vừa trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà cho một hộ gia đình nghèo tại xã Hùng Mỹ.

Liên đoàn Lao động huyện Chiêm Hóa hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Đặng Hữu Đường.

Đó là gia đình ông Đặng Hữu Đường, thôn Rõm, xã Hùng Mỹ. Gia đình ông Đường không có đất sản xuất, con cái thường xuyên ốm đau nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Số tiền trên được trích từ quỹ "Nông thôn mới" do Liên đoàn Lao động huyện vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện ủng hộ. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương gắn với chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Nguồn: Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục